Silah Ruhsat İşlemleri

Silah Ruhsatı Müracaatında istenen belgeler:

Kaymakamlık Makamına Dilekçe
Resimli ikametgah belgesi,
Resimli Nüfus Cüzdanı sureti,
4 adet fotoğraf,
Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden Doktor raporu,
Cumhuriyet Savcılığından Sabıka kaydı,
Vergi Levhası,
Kira kontratı (tapu),
Ticari Sicil Gazetesi,
4 aylık Kar ve Zarar Bilançosu,
Üç aylık SSK. işçi pirimi,
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Eski Ruhsat fotokopisi,

Umuma Açık Yerlere ait Ruhsat Müracaatında istenen belgeler:

Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
Binanın İskanı (Noter tasdikli),
Binanın Tapusu (Noter tasdikli),
Kira kontratı (Noter tasdikli),
Binada oturanların Muvafakatnamesi (Noter tasdikli),
2 Adet Muhtardan İkametgah senedi,
2 Adet Muhtardan Nüfus Cüzdan Sureti,
3 Adet fotoğraf
10 Adet Telli dosya,
Vergi Levhası,
Devir alınan yerler için ayrıca Noterden Devir Sözleşmesi,

Av Tezkeresi Müracaatında istenen Belgeler:

Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
Avcılık Dernek Belgesi,
Sertifika Belgesi,
Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden Doktor raporu,
Cumhuriyet Savcılığından Sabıka kaydı,
4 Adet fotoğraf
2 Adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti
1 Adet İkametgah Belgesi,